We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Raad van bestuur & corporate governance

De raad van bestuur en het corporate governance-team van Izola Bank zijn verantwoordelijk voor het algemene bestuur van de bank, inclusief het bepalen van de bedrijfsstrategie en budgetplanning, beleidsherziening en het nemen van belangrijke beslissingen over middelen en projecten.

Raad van bestuur

Caroline van Marcke

Voorzitter, Non-executive director

Joined the board in January 2000. Caroline Van Marcke is a business engineering graduate from the Solvay Business School at the University of Brussels.  In 2014 she became the CEO and executive director of the Van Marcke Group, as well as the majority shareholder. Under her tenure she steered the Group into a new age of business including the launch of e-commerce channels, green-inspired concept showrooms, the further expansion of the Group’s operations internationally into the Netherlands, France, Luxembourg and US markets and the launch of a fully carbon neutral distribution centre in Belgium. She was previously the President of FEST, the European Federation of the Sanitary & Heating Wholesale Industry.

Magdalena De Roeck

Non-executive director

Sinds februari 2006 lid van de raad van bestuur, waarvan ze voorzitter was van 2010 tot 2022. Mevrouw De Roeck, afgestudeerd als handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in België, is non-executive director en voorzitter van de Van Marcke Group.

Guido Mizzi

Non-executive Director

Sinds september 2010 lid van de raad van bestuur. Lid van de Association of Chartered Certified Accountants. Zijn carrière in de audit- en accountingsector strekt zich uit over dertig jaar, met de laatste zeven jaar als beherend vennoot van de lokale accountancy firma MSD & Co, de plaatselijke vertegenwoordiger van Andersen Worldwide. Gedurende deze periode fungeerde hij als opdrachtpartner voor enkele grotere bedrijven en nationale ondernemingen in Malta, waaronder banken, nutsbedrijven en privébedrijven actief in diverse industriële en commerciële sectoren.

Patrick H. Van Leynseele

Non-executive Director

Sinds januari 2010 lid van de raad van bestuur. De heer Van Leynseele is licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel in België en behaalde een master in rechtsvergelijking aan de Universiteit van Miami. De heer Van Leynseele trad toe tot de advocatuur aan de balie van Brussel in 1979 en aan die van New York in 1997. Hij is vennoot in het Brusselse advocatenkantoor Daldewolf en tevens non-executive director in de raden van bestuur bij diverse bedrijven van de Van Marcke Group.

Francis Gouder

Non-executive Director

Toegetreden tot de raad van bestuur in mei 2015. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de bank sector van meer dan 45 jaar zowel op afdelings- als op hoofdkantoorniveau. Hij begon bij Barclays en werkte ook voor Mid-Med Bank en HSBC Bank waar hij met vervroegd pensioen ging. Zijn laatste positie bij HSBC Bank Malta p.l.c. was die van regionaal directeur. Hij was adviseur van het uitvoerende comité bij Banif Bank (nu BNF Bank p.l.c.) en werd vervolgens benoemd tot hoofd van private banking bij Banif Bank. Momenteel neemt hij verschillende niet-uitvoerende bestuursfuncties op zich.

Simon Azzopardi

Non-executive director

Lid van de raad van bestuur sinds juli 2019. Hij bezit een B.Sc. (Bachelor of Science) in handel van de Universiteit van Malta en een M.Sc. (Master of Science) in Informatica van Oxford Brookes University. De heer Azzopardi heeft een uitgebreide achtergrond in productontwikkeling, voornamelijk in de financiële dienstverlening en andere gereguleerde sectoren. Simon is ook adviseur, bestuurslid en investeerder in tal van technologiebedrijven in Europa en de VS, waaronder Sherpa Score, Silicon Valletta en SXSW.

Andrew Mifsud

CEO​ & Executive Director

Partner van het Chartered Institute of Bankers en titularis van een MBA (Master of Business Administration) met specialisatie in bankieren van de Universiteit van Exeter in het VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als banking executive om in augustus 1998 benoemd te worden tot general manager en vervolgens in december 2011 tot chief executive officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc te Londen en Melita Bank Limited in Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Alain Malschaert

Non-executive director

Toegetreden tot de raad in maart 2022. Alain kan bogen op een rijke carrière in de banksector, met meer dan vier decennia ervaring. Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies binnen de afdelingen retail en corporate banking van Bank Brussel Lambert / ING België. Hij was 10 jaar lang General Manager van Credit Risk Management Belux. In 2017 werd hij CEO van Fiducre S.A., een toonaangevend Belgisch bedrijf voor schuldsanering en incasso. Sinds 2021 zetelt Alain in de raad van bestuur van een aantal ondernemingen, alsook van dienstverlenende en culturele organisaties. Hij is momenteel consulair rechter gespecialiseerd in vennootschapszaken bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Alain behaalde een masterdiploma in de Economie aan de Vrije Universiteit Brussel. Alain is ook de voorzitter van het kredietcomité van Izola Bank.


Corporate Governance

Audit- en risicocomité

Het audit- en risicocomité bestaat momenteel uit drie onafhankelijke non-executive directors, namelijk Dhr Guido Mizzi (voorzitter), dhr. Patrick Van Leynseele en dhr. Simon Azzopardi. dhr. Mizzi is aangesteld door het bestuur als directeur van het auditcomité onderlegd in boekhouding en/of audit zoals vereist door het reglement voor notering. Andere leden van de raad hebben het recht om de vergaderingen bij te wonen. Het audit- en risicocomité heeft een directe verbinding en rapporteringskanaal met het diensthoofd Finance & Treasury, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de integriteit van de jaarrekening, en het diensthoofd Risk & Compliance, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van een goed risicobeheer en controlemechanismen. Het diensthoofd ICT, verantwoordelijk voor het beheer van interne controles met betrekking tot ICT, woont de vergaderingen bij wanneer er ICT-gerelateerde onderwerpen op de agenda staan. Zowel de interne als externe auditeurs worden ook ad-hoc uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. De secretaris van de bank treedt op als secretaris van het comité.

 

Kredietcomité

Het kredietcomité bestaat momenteel uit twee non-executive directors, namelijk dhr. Alain Malschaert en dhr. Francis Gouder en één executive director, de CEO. Het kredietcomité beoordeelt het kredietrisicomanagement van de bank en oordeelt over kredietaanvragen en kredietgrenzen. Het diensthoofd Credit is regelmatig aanwezig op de vergaderingen van het kredietcomité en de secretaris van de bank fungeert als secretaris van het comité.

 

Beheerscomité Activa-Passiva (ALCO)

Het beheercomité activa-passiva bestaat momenteel uit de CEO (voorzitter), het diensthoofd Finance en Treasury en de senior manager Finance en Treasury. Het beheerscomité activa-passiva volgt de financiële prestaties van de bank op en evalueert en beheert financiële risico’s in lijn met het beleid van de bank, namelijk: rente-, liquiditeits- en financieringsrisico's, solvabiliteit, de marktsector en het landenrisico en tegenpartij- en wisselkoersrisico's.

 

Remuneratie- en benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit drie non-executive directors met name dhr. Francis Gouder (voorzitter), dhr. Parick Van Leynseele en mevr. Caroline Van Marcke. Het remuneratie- en benoemingscomité is belast met het toezicht op de remuneratie, het maken van voorstellen aan de raad over het remuneratiebeleid voor de bestuurders en het senior management en met het beheer van het proces voor benoemingen. Ook het beoordelen van de omvang, samenstelling en prestaties van de raad en de individuele en collectieve geschiktheid van de bestuurders valt onder de bevoegdheid van het comité.

 

Strategiecomité

Het Strategiecomité bestaat uit twee non-executive directors, namelijk de heer Simon Azzopardi (voorzitter) en mevrouw Caroline Van Marcke, en een executive director, de heer Andrew Mifsud. Het Strategiecomité werd ontwikkeld als een forum voor het analyseren van de bedrijfsactiviteiten en het evalueren van strategische opties in overeenstemming met het bedrijfsmodel en de toekomststrategie van de Bank. Deze worden op hun beurt geadviseerd bij de raad van bestuur, rekening houdende met de risico's en kansen die hieraan verbonden zijn.


Senior Management

Andrew Mifsud

CEO​ & Executive Director

Partner van het Chartered Institute of Bankers en titularis van een MBA (Master of Business Administration) met specialisatie in bankieren van de Universiteit van Exeter in het VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als banking executive om in augustus 1998 benoemd te worden tot general manager en vervolgens in december 2011 tot chief executive officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc te Londen en Melita Bank Limited in Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Calvin Bartolo

Hoofd Strategie en Waarde

Calvin Bartolo werkt sinds november 2010 bij de Bank en werd in juni 2014 benoemd als verantwoordelijke voor Financiën en Treasury. Sinds oktober 2022 is hij als het hoofd van Strategie en Waarde verantwoordelijk voor het uitstippelen en uitvoeren van de bankstrategie en voor het identificeren en bevorderen van potentiële partnerships, producten en procesveranderingen die resulteren in een netto positieve meerwaarde voor de Bank en haar stakeholders. Hij fungeert ook als banksecretaris. Voor hij bij Izola Bank aan de slag ging, oefende Calvin de functie uit van Interne Auditor bij de Middlesea Group. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Malta in Bank & Financiën en is tevens in het bezit van een postgraduaat Financiële Rapportering, Auditing & Duurzame Financiën.

Adrian Formosa

Diensthoofd Operations

Adrian Formosa vervoegde de Bank in januari 2015 als operations manager. Hij is verantwoordelijk voor de operationele dienst, klantenrelaties en assisteert de CEO bij marketingstrategieën. Hij heeft uitgebreide ervaring in het bankwezen gezien hij 20 jaar heeft gewerkt in de financiële dienstensector bij APS Bank Limited in Malta. Hij is titularis van een MBA (Master of Business Administration), met specialisatie in Finance, van de universiteit van Leicester in het VK.

Gordon Briffa

Diensthoofd ICT

Gordon Briffa vervoegde de bank in september 2015 als ICT-manager. Hij is verantwoordelijk voor het IT-beleid, de projecten en de ondersteuning ervan. Hij heeft meer dan 15 jaar IT-ervaring, voornamelijk in de financiële dienstensector en de olie- en gassectoren, dit zowel nationaal als internationaal. Hij studeerde af aan de Universiteit van Portsmouth in computerwetenschappen.

Josef Frendo

Diensthoofd Credit

Josef Frendo werkt sedert september 2017 bij de bank als Head of Credit bij Izola Bank p.l.c. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de kredietfaciliteiten en het opbouwen van duurzame klantenrelaties. Hij heeft een diploma bankieren behaald aan het Financial Services Institute of Malta (IFS), waarvan hij ook partner is. Hij bouwde meer dan 20 jaar ervaring op in de financiële dienstensector bij HSBC Bank p.l.c., waar binnen verschillende afdelingen heeft gewerkt, zowel nationaal als in het buitenland wat hem een aanzienlijke expertise in het bankwezen heeft opgeleverd.

Petra Sant

Diensthoofd Human Resources

Petra Sant vervoegde Izola Bank in september 2021 en staat er aan het hoofd van de afdeling Human Resources. Ze behaalde haar masterdiploma in de arbeidspsychologie aan het Birkbeck College van de Londense universiteit. Voor haar overstap naar de Bank werkte ze als HR-consultant bij KPMG, waar ze deel uitmaakte van hun People and Change Advisory-team. Daarna trok ze naar Elmo Insurance Limited als HR-manager. Petra heeft ervaring in het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor talentbeheer binnen organisaties. Ook heeft ze een achtergrond in academisch onderzoek naar topics zoals talentmanagement, werknemersbetrokkenheid, interpersoonlijke relaties en pesten op het werk, in Malta. Petra streeft naar HR-oplossingen die het potentieel maximaliseren door de kerndoelstellingen van het bedrijf af te stemmen op de bedrijfswaarden en -cultuur.

Kurt Grima

Hoofd Financiën & Treasury

Dhr. Grima startte in 2019 bij de Bank als Senior Manager Financiën en Treasury en werd in 2022 benoemd tot Hoofd Financiën en Treasury. Hij heeft een brede achtergrond in de financiële dienstensector. Eerder was hij Group Financial Controller bij één van de grootste financiële dienstverleners van Malta. Hij werkte ook voor één van de vier grootste financiële auditkantoren, waar hij leiding gaf aan assuranceteams in de financiële dienstensector. Dhr. Grima behaalde een Bachelor in Accountancy (met onderscheiding) aan de Universiteit van Malta. Hij is erkend accountant en auditor en lid van het Malta Institute of Accountants.


Bedrijfsrevisoren

BDO Malta, gevestigd te Triq it-Torri, Msida, MSD 1824 in Malta is de externe bedrijfsrevisor van Izola Bank. BDO Malta is een firma van gecertificeerde accountants met een wettelijke bevoegdheid om het accountantsberoep uit te oefenen, zoals vastgelegd in de Accountancy Profession Act (Hoofdstuk 281 van de Maltese wetgeving).