We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Wilt u uw spaargeld een boost geven?
Switch vandaag nog!
 

Izola Bank plc heeft een bankvergunning conform de wet op het bankwezen (hoofdstuk 371 van de Maltese wetgeving) en staat onder toezicht van de MFSA (Malta Financial Services Authority). De Bank neemt deel aan het Depositor Compensation Scheme (deposito garantiefonds) in Malta. De tarieven zijn exclusief belasting en op jaarbasis. Voordat u een Izola Saver+ termijndepositorekening opent, dient u eerst een Izola Saver-rekening te openen voor minimum van € 25. Voorwaarden zijn van toepassing.

Over Izola Saver+

Izola Saver+ is een termijnrekening met vaste rente.U kunt een Izola Saver+ termijndeposito openen met een looptijd van 3 tot 9 maanden en van 1 tot 10 jaar. Uw rente per kwartaal of (half)jaarlijks uitbetaald? U kiest.

Izola Saver+ klanten moeten eerst een Izola Saver-rekening openen.

Interesse? Neem dan zeker volgende informatie door voor een gedetailleerd productoverzicht.

Vast rendement

U kent uw rendement vanaf het begin: de rente is vooraf vastgesteld en is niet variabel. Indien de marktrente stijgt of daalt, ontvangt u nog steeds rentebetalingen volgens het rentepercentage dat bij de opening van uw Izola Saver+ rekening is vastgelegd.

De onderstaande rentevoeten zijn van toepassing op particuliere klanten die Belgische ingezetenen zijn.

Looptijd Rentevoet
(bruto)
Rentevoet 
(netto)
3 maanden 0,6970% (2,75% p.a.) 0,4879% (1,925% p.a.)
6 maanden 1,5208% (3,00% p.a.) 1,0646% (2,100% p.a.)
9 maanden 2,4714% (3,25% p.a.) 1,7299% (2,275% p.a.)
1 jaar 3,3965% (3,35% p.a.) 2,3776% (2,345% p.a.)
2 jaar 6,8944% (3,40% p.a.) 4,8261% (2,380% p.a.)
3 jaar 10,6458% (3,50% p.a.) 7,4521% (2,450% p.a.)
4 jaar 14,4071% (3,55% p.a.) 10,850% (2,485% p.a.)
5 jaar 18,260% (3,60% p.a.) 12.782% (2,520% p.a.)
7 jaar 25,9140% (3,65% p.a.) 18,1405% (2,555% p.a.)
10 jaar 37,5344% (3,70% p.a.) 26,2741% (2,590% p.a.)

De tarieven zijn correct per 01.06.2024

Vaste looptijd

Izola Saver+ is een termijndepositorekening waarbij uw geld voor een bepaalde periode wordt geblokkeerd. Gedurende de looptijd zijn er geen verrichtingen toegestaan van en naar de rekening.

Wat is een niet-gereglementeerde
spaarrekening?

Een niet-gereguleerde spaarrekening is een spaarrekening die niet onder de regelgeving van een gereguleerde spaarrekening valt. Dit betekent dat er geen verplichting is om de rente op te splitsen in een basisrente en een getrouwheidspremie, en de munteenheid hoeft niet noodzakelijk de Euro te zijn. De rente wordt jaarlijks betaald of bij de vervaldatum van de rekening als de looptijd minder dan 1 jaar is.

 

Dit betekent echter dat de rekening niet is vrijgesteld van de roerende voorheffing op de eerste schijf van €1020 aan rente voor individuen, €2040 voor gehuwde koppels of samenwonenden. (Let op dat dit de bedragen zijn voor 2024, die elk jaar kunnen veranderen), noch van het verlaagde tarief van 15% op niet-vrijgestelde bedragen. De rente op niet-gereglementeerde spaarrekeningen is namelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% op de totale ontvangen rente.

 

Ondanks dat deze rekeningen niet gereguleerd zijn, zijn ze in Malta toch gedekt door het depositogarantiestelsel tot een maximum van €100.000 per persoon.

Uw keuze 

Kies zelf hoeveel geld u opzij wilt zetten op uw Izola Saver+ termijndepositorekening. Zorg ervoor dat u deze fondsen niet nodig heeft gedurende de looptijd. U kunt een Izola Saver+ termijndeposito openen met een looptijd van 3 tot 9 maanden en van 1 tot 10 jaar.

Klein beginnen

U kunt al een Izola Saver+ rekening openen vanaf € 500.

Voor wie?

Om een Izola Saver+ rekening te openen moet u eerst een Izola Saver Izola Saver-rekening openen.

U kunt uw rekening beheren via de Izola Saver Mobile App of het onlinebankingplatform. U kunt meer dan één Izola Saver+ rekening openen.

De Izola Saver+ rekening is niet beschikbaar voor bedrijven.

Kosten

Er zijn geen toeslagen of commissies voor het openen of beheren van een Izola Saver+ rekening. Mocht u echter beslissen uw Izola Saver+ rekening voor het einde van de looptijd te sluiten, dan brengen wij wel kosten in rekening voor vervroegde aflossing. Bekijk onze algemene voorwaarden voor meer info.

Verlenging

Het is mogelijk om uw Izola Saver+ termijndeposito te verlengen bij afloop. We zullen u de maand voorafgaand aan de vervaldatum adviseren dat uw termijndeposito binnenkort afloopt. De verlenging gebeurt niet automatisch.

Te ontvangen rente

De rente van termijndeposito's met een looptijd van 1 jaar en langer wordt elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks rechtstreeks op uw Izola Saver online spaarrekening gestort. U kunt tijdens het aanvraagproces kiezen wanneer u uw betalingen wilt ontvangen. De rente voor termijndeposito's met een looptijd van 3, 6 of 9 maanden wordt aan het einde van de overeengekomen termijn rechtstreeks op uw Izola Saver online spaarrekening gestort.

De rente wordt berekend volgens een 360-dagenbasis op het saldo van uw termijndepositorekening en bijgeschreven op uw online Izola Saver-rekening, afhankelijk van de rentebetalingsfrequentie die werd vastgelegd bij het voltooien van het aanvraagformulier van de rekening.

Belastingen

Aangezien Izola Saver (online spaarrekening) en Izola Saver+ (termijndeposito's) niet-gereguleerd zijn, wordt de rente aan u uitbetaald als bruto (zonder belasting te worden ingehouden). Houd er rekening mee dat de rente op niet-gereglementeerde spaarrekeningen onderworpen is aan een belastingtarief van 30% (roerende voorheffing). Het is belangrijk dat klanten deze rekeningen melden in hun persoonlijke belastingaangifte en professioneel advies inwinnen bij hun accountant of belastingadviseur.

Eenvoudig Beheren

U kunt uw rekening beheren via de Izola Saver Mobile App of het onlinebankingplatform.

Izola Saver Mobile App

Met de Izola Saver Mobile App beheert u uw spaargeld ook mobiel. U kunt de balans van uw rekeningen checken, geld overmaken naar en van uw hoofdbankrekening en onbeperkt Izola Saver+ termijndeposito's openen.

Afschrift

U kunt uw Izola Saver+ rekeningen bekijken in het ‘Rekeningoverzicht’-scherm via het onlinebankingplatform.

Veilig

U kunt alleen een Izola Saver+ rekening openen door geld over te maken vanaf uw standaard Izola Saver-rekening.

Risico's en garanties

Liquiditeitsrisico:

Izola Bank plc is een bank met een vergunning in Malta. Uw spaar- en/of termijnrekeningen zijn tot €100.000 per spaarder beschermd door het Maltese depositogarantiestelsel (Malta Depositor Compensation Scheme). Spaargelden boven €100.000 zijn niet beschermd en lopen daarom risico in het geval van een faillissement. Dergelijke bedragen van meer dan €100.000 kunnen geheel of gedeeltelijk verloren gaan of omgezet worden in aandelen (bail-in), zoals besloten door de toezichthouder.

Inflatierisico:

Door de voortdurende stijging van de prijzen kan uw gespaarde geld na verloop van tijd zijn koopkracht verliezen als de inflatie hoger is dan de verdiende nettorente. Dit risico is een algemeen macro-economisch risico en is niet specifiek verbonden aan Izola Bank plc.

Izola Bank is gevestigd in Malta en is gemachtigd door de Malta Financial Services Authority (MFSA) om bankactiviteiten uit te voeren, conform de wet op het bankwezen, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese wetgeving).

De Malta Financial Services Authority (MFSA) is de enige regulator voor de financiële dienstensector in Malta. Ze reguleert en houdt toezicht op krediet- en financiële instellingen, investerings-, trust- en verzekeringsmaatschappijen en huisvest ook het bedrijvenregister van het land.

Izola Bank neemt deel aan het Depositor Compensation Scheme (depositocompensatiestelsel) in Malta. Dit stelsel biedt bescherming tot €100.000 volgens de bepalingen van de afgeleide wetgeving nr. 371.09, 44. Tegoeden van meer dan €100.000 worden niet gedekt door het depositocompensatiestelsel. Bij faillissement loopt u het risico alle deposito's van meer dan €100.000 te verliezen.

Alle rechten en plichten van Izola Bank en uzelf zijn onderworpen aan de Maltese wetgeving. De rechtbanken van Malta zijn exclusief bevoegd voor alle claims of conflicten die in geval van een geschil ontstaan.

 

Open uw rekening in slechts enkele minuten

Om een Izola Saver+-rekening te kunnen openen, moet u eerst een Izola Saverrekening bij ons hebben.

Bent u al een Izola Saver-klant? Log dan in op het onlinebankingplatform of op uw Izola Saver Mobile App.

Niet tevreden?

Klachten kunnen per post of per e-mail via ons Help Centre worden ingediend. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk te verwerken en doen ons best om binnen een termijn van maximaal twee werkdagen alle klachten van een antwoord te voorzien.

Postadres:
Izola Bank plc
53/58 East Street
Valletta
VLT 1251

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u de zaak voorleggen aan de Maltese ombudsdienst voor financiële aangelegenheden. Dit kan per brief:

Office of the Arbiter for Financial Services,
First Floor, St Calcedonius Square,
Floriana, FRN5130,
Malta

Of via de website Arbiter for Financial Services.

Belangrijk 

Download onze gids voor alle info over Izola Saver en Izola Saver+ voordat u een rekening opent. Deze gids bevat productinformatie, algemene rekeningvoorwaarden en informatie over het Depositor Compensation Scheme (depositocompensatiestelsel).

Vast rendement

U kent uw rendement vanaf het begin: de rente is vooraf vastgesteld en is niet variabel. Indien de marktrente stijgt of daalt, ontvangt u nog steeds rentebetalingen volgens het rentepercentage dat bij de opening van uw Izola Saver+ rekening is vastgelegd.

De onderstaande rentevoeten zijn van toepassing op particuliere klanten die Belgische ingezetenen zijn.

Looptijd Rentevoet
(bruto)
Rentevoet 
(netto)
3 maanden 0,6970% (2,75% p.a.) 0,4879% (1,925% p.a.)
6 maanden 1,5208% (3,00% p.a.) 1,0646% (2,100% p.a.)
9 maanden 2,4714% (3,25% p.a.) 1,7299% (2,275% p.a.)
1 jaar 3,3965% (3,35% p.a.) 2,3776% (2,345% p.a.)
2 jaar 6,8944% (3,40% p.a.) 4,8261% (2,380% p.a.)
3 jaar 10,6458% (3,50% p.a.) 7,4521% (2,450% p.a.)
4 jaar 14,4071% (3,55% p.a.) 10,850% (2,485% p.a.)
5 jaar 18,260% (3,60% p.a.) 12.782% (2,520% p.a.)
7 jaar 25,9140% (3,65% p.a.) 18,1405% (2,555% p.a.)
10 jaar 37,5344% (3,70% p.a.) 26,2741% (2,590% p.a.)

De tarieven zijn correct per 01.06.2024

Vaste looptijd

Izola Saver+ is een termijndepositorekening waarbij uw geld voor een bepaalde periode wordt geblokkeerd. Gedurende de looptijd zijn er geen verrichtingen toegestaan van en naar de rekening.

Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Een niet-gereguleerde spaarrekening is een spaarrekening die niet onder de regelgeving van een gereguleerde spaarrekening valt. Dit betekent dat er geen verplichting is om de rente op te splitsen in een basisrente en een getrouwheidspremie, en de munteenheid hoeft niet noodzakelijk de Euro te zijn. De rente wordt jaarlijks betaald of bij de vervaldatum van de rekening als de looptijd minder dan 1 jaar is.

 

Dit betekent echter dat de rekening niet is vrijgesteld van de roerende voorheffing op de eerste schijf van €1020 aan rente voor individuen, €2040 voor gehuwde koppels of samenwonenden. (Let op dat dit de bedragen zijn voor 2024, die elk jaar kunnen veranderen), noch van het verlaagde tarief van 15% op niet-vrijgestelde bedragen. De rente op niet-gereglementeerde spaarrekeningen is namelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% op de totale ontvangen rente.

 

Ondanks dat deze rekeningen niet gereguleerd zijn, zijn ze in Malta toch gedekt door het depositogarantiestelsel tot een maximum van €100.000 per persoon.

Uw keuze 

Kies zelf hoeveel geld u opzij wilt zetten op uw Izola Saver+ termijndepositorekening. Zorg ervoor dat u deze fondsen niet nodig heeft gedurende de looptijd. U kunt een Izola Saver+ termijndeposito openen met een looptijd van 3 tot 9 maanden en van 1 tot 10 jaar.

Klein beginnen

U kunt al een Izola Saver+ rekening openen vanaf € 500.

Voor wie?

Om een Izola Saver+ rekening te openen moet u eerst een Izola Saver Izola Saver-rekening openen.

U kunt uw rekening beheren via de Izola Saver Mobile App of het onlinebankingplatform. U kunt meer dan één Izola Saver+ rekening openen.

De Izola Saver+ rekening is niet beschikbaar voor bedrijven.

Kosten

Er zijn geen toeslagen of commissies voor het openen of beheren van een Izola Saver+ rekening. Mocht u echter beslissen uw Izola Saver+ rekening voor het einde van de looptijd te sluiten, dan brengen wij wel kosten in rekening voor vervroegde aflossing. Bekijk onze algemene voorwaarden voor meer info.

Verlenging

Het is mogelijk om uw Izola Saver+ termijndeposito te verlengen bij afloop. We zullen u de maand voorafgaand aan de vervaldatum adviseren dat uw termijndeposito binnenkort afloopt. De verlenging gebeurt niet automatisch.

Te ontvangen rente

De rente van termijndeposito's met een looptijd van 1 jaar en langer wordt elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks rechtstreeks op uw Izola Saver online spaarrekening gestort. U kunt tijdens het aanvraagproces kiezen wanneer u uw betalingen wilt ontvangen. De rente voor termijndeposito's met een looptijd van 3, 6 of 9 maanden wordt aan het einde van de overeengekomen termijn rechtstreeks op uw Izola Saver online spaarrekening gestort.

De rente wordt berekend volgens een 360-dagenbasis op het saldo van uw termijndepositorekening en bijgeschreven op uw online Izola Saver-rekening, afhankelijk van de rentebetalingsfrequentie die werd vastgelegd bij het voltooien van het aanvraagformulier van de rekening.

Belastingen

Aangezien Izola Saver (online spaarrekening) en Izola Saver+ (termijndeposito's) niet-gereguleerd zijn, wordt de rente aan u uitbetaald als bruto (zonder belasting te worden ingehouden). Houd er rekening mee dat de rente op niet-gereglementeerde spaarrekeningen onderworpen is aan een belastingtarief van 30% (roerende voorheffing). Het is belangrijk dat klanten deze rekeningen melden in hun persoonlijke belastingaangifte en professioneel advies inwinnen bij hun accountant of belastingadviseur.

Eenvoudig Beheren

U kunt uw rekening beheren via de Izola Saver Mobile App of het onlinebankingplatform.

Izola Saver Mobile App

Met de Izola Saver Mobile App beheert u uw spaargeld ook mobiel. U kunt de balans van uw rekeningen checken, geld overmaken naar en van uw hoofdbankrekening en onbeperkt Izola Saver+ termijndeposito's openen.

Afschrift

U kunt uw Izola Saver+ rekeningen bekijken in het ‘Rekeningoverzicht’-scherm via het onlinebankingplatform.

Veilig

U kunt alleen een Izola Saver+ rekening openen door geld over te maken vanaf uw standaard Izola Saver-rekening.

Risico's en garanties

Liquiditeitsrisico:

Izola Bank plc is een bank met een vergunning in Malta. Uw spaar- en/of termijnrekeningen zijn tot €100.000 per spaarder beschermd door het Maltese depositogarantiestelsel (Malta Depositor Compensation Scheme). Spaargelden boven €100.000 zijn niet beschermd en lopen daarom risico in het geval van een faillissement. Dergelijke bedragen van meer dan €100.000 kunnen geheel of gedeeltelijk verloren gaan of omgezet worden in aandelen (bail-in), zoals besloten door de toezichthouder.

Inflatierisico:

Door de voortdurende stijging van de prijzen kan uw gespaarde geld na verloop van tijd zijn koopkracht verliezen als de inflatie hoger is dan de verdiende nettorente. Dit risico is een algemeen macro-economisch risico en is niet specifiek verbonden aan Izola Bank plc.

Izola Bank is gevestigd in Malta en is gemachtigd door de Malta Financial Services Authority (MFSA) om bankactiviteiten uit te voeren, conform de wet op het bankwezen, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese wetgeving).

De Malta Financial Services Authority (MFSA) is de enige regulator voor de financiële dienstensector in Malta. Ze reguleert en houdt toezicht op krediet- en financiële instellingen, investerings-, trust- en verzekeringsmaatschappijen en huisvest ook het bedrijvenregister van het land.

Izola Bank neemt deel aan het Depositor Compensation Scheme (depositocompensatiestelsel) in Malta. Dit stelsel biedt bescherming tot €100.000 volgens de bepalingen van de afgeleide wetgeving nr. 371.09, 44. Tegoeden van meer dan €100.000 worden niet gedekt door het depositocompensatiestelsel. Bij faillissement loopt u het risico alle deposito's van meer dan €100.000 te verliezen.

Alle rechten en plichten van Izola Bank en uzelf zijn onderworpen aan de Maltese wetgeving. De rechtbanken van Malta zijn exclusief bevoegd voor alle claims of conflicten die in geval van een geschil ontstaan.

Open uw rekening in slechts enkele minuten

Om een Izola Saver+-rekening te kunnen openen, moet u eerst een Izola Saverrekening bij ons hebben.

Bent u al een Izola Saver-klant? Log dan in op het onlinebankingplatform of op uw Izola Saver Mobile App.

Niet tevreden?

Klachten kunnen per post of per e-mail via ons Help Centre. worden ingediend. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk te verwerken en doen ons best om binnen een termijn van maximaal twee werkdagen alle klachten van een antwoord te voorzien.

Postadres:
Izola Bank plc
53/58 East Street
Valletta
VLT 1251

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u de zaak voorleggen aan de Maltese ombudsdienst voor financiële aangelegenheden. Dit kan per brief:

Office of the Arbiter for Financial Services,
First Floor, St Calcedonius Square,
Floriana, FRN5130,
Malta

Of via de website  Arbiter for Financial Services.

Belangrijk 

Download onze gids voor alle info over Izola Saver en Izola Saver+ voordat u een rekening opent. Deze gids bevat productinformatie, algemene rekeningvoorwaarden en informatie over het Depositor Compensation Scheme (depositocompensatiestelsel).

Dit is hoe uw geld nog meer geld kan opbrengen.

Bekijk de rente die u kunt verkrijgen met een Izola Saver+ rekening.

Voer hieronder uw gegevens in en druk op de knop 'Berekenen'.

  • Vervolledig deze informatie.
  • Voer alleen cijfers in.
  • Maximum 11 tekens.
  • Belangrijk: negatieve bedragen zijn niet toegestaan.
  • Vervolledig deze informatie.

Geldige tarieven op 01.06.2024.

Deze resultaten zijn berekend met behulp van de jaarlijkse rentevoeten.
Resultaten worden bruto en netto getoond.

Uw resultaten

€{{vm.initial_deposit | number:2}}
{{vm.interest_rate | number:2}}%
{{vm.net_interest_rate | number:3}}%
€{{vm.total_interest | number:2}}
{{vm.pro_gross_interest_rate | number:4}}%
€{{vm.net_total_interest | number:2}}
{{vm.pro_net_interest_rate | number:4}}%
Totale Bruto Kapitaal en Rente €{{vm.total_capital_and_interest | number:2}}
Totaal netto kapitaal en rente €{{vm.net_total_capital_and_interest | number:2}}
BEREKENEN

Wat is de volgende stap?

Om een Izola Saver+ rekening te kunnen openen, moet u eerst een Izola Saver-rekening bij ons hebben.

Bent u al een Izola Saver-klant? Log dan in op het onlinebankingplatform of op uw Izola Saver Mobile App.

Er is geen document met essentiële info beschikbaar of wettelijk vereist voor dit type rekening.

U twijfelt nog?


Geen zorgen. We begrijpen dat u meer tijd nodig heeft om de best mogelijke spaarrekening te kiezen. Download onze gids voor alle info over Izola Saver en Izola Saver+ voordat u een rekening opent. Deze gids bevat productinformatie, algemene rekeningvoorwaarden en informatie over het Depositor Compensation Scheme (depositocompensatiestelsel).
 

Heeft u nog vragen? Wij hebben de antwoorden.

Bent u nog niet zeker of wenst u meer informatie, gelieve onze Help Centre te contacteren om een antwoord te krijgen op uw vragen.